Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-23 Stoppdatum 1999-09-23
Mängd (ton): 176,24 Kostnad totalt: 75611
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: