Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-26 Stoppdatum 2002-09-26
Mängd (ton): 174,90 Kostnad totalt: 84077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: