Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-15 Stoppdatum 2005-11-15
Mängd (ton): 175,00 Kostnad totalt: 98700
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: