Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-01-27 Stoppdatum 2007-01-27
Mängd (ton): 40,05 Kostnad totalt: 25832
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: