Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2010
Startdatum: 2011-04-13 Stoppdatum 2011-04-13
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 16785
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: