Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LÅNGETJÄRN, 677 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-21 Stoppdatum 2009-10-21
Mängd (ton): 4,04 Kostnad totalt: 4880
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: