Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTAS006, 685 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-07 Stoppdatum 2009-08-07
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 5504
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: