Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GUNNARSVATTNET, 689 Budgetår: 1983
Startdatum: 1983-05-15 Stoppdatum 1983-05-15
Mängd (ton): 98,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: