Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GUNNARSVATTNET, 689 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-05-21 Stoppdatum 1999-05-21
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 17511
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: