Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GUNNARSVATTNET, 689 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-06-06 Stoppdatum 2002-06-06
Mängd (ton): 42,37 Kostnad totalt: 20277
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: