Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GUNNARSVATTNET, 689 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-05-15 Stoppdatum 2008-05-15
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 16786
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: