Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GUNNARSVATTNET, 689 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-05-17 Stoppdatum 2010-05-17
Mängd (ton): 22,73 Kostnad totalt: 16832
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: