Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERVATTEN, 692 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-05-25 Stoppdatum 1999-05-26
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 8756
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: