Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERVATTEN, 692 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-06-06 Stoppdatum 2002-06-06
Mängd (ton): 21,18 Kostnad totalt: 10136
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: