Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 693 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-06-09 Stoppdatum 2009-06-09
Mängd (ton): 38,00 Kostnad totalt: 25755
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: