Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040017, 06VAT040017 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-15 Stoppdatum 1998-11-15
Mängd (ton): 5,87 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: