Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SILEVATTEN, 716 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-19 Stoppdatum 1999-08-19
Mängd (ton): 5,45 Kostnad totalt: 3595
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: