Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SILEVATTEN, 716 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-10 Stoppdatum 2000-12-14
Mängd (ton): 5,12 Kostnad totalt: 3430
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: