Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SILEVATTEN, 716 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-21 Stoppdatum 2002-09-21
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 3711
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: