Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SILEVATTEN, 716 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-21 Stoppdatum 2004-08-23
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 3943
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: