Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SILEVATTEN, 716 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-26 Stoppdatum 2008-09-26
Mängd (ton): 4,96 Kostnad totalt: 5240
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: