Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SILEVATTEN, 716 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-23 Stoppdatum 2010-09-23
Mängd (ton): 5,17 Kostnad totalt: 5416
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: