Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTEN, 717 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-11-30 Stoppdatum 1997-11-30
Mängd (ton): 9,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: