Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTEN, 717 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-28 Stoppdatum 2001-10-28
Mängd (ton): 9,94 Kostnad totalt: 7138
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: