Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTEN, 717 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-21 Stoppdatum 2002-09-22
Mängd (ton): 9,83 Kostnad totalt: 7330
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: