Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTEN, 717 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-30 Stoppdatum 2003-08-30
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 7740
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: