Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTEN, 717 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-13 Stoppdatum 2005-08-15
Mängd (ton): 9,87 Kostnad totalt: 8873
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: