Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBLS002, 720 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-04-15 Stoppdatum 1994-04-15
Mängd (ton): 9,66 Kostnad totalt: 5564
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: