Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBLS002, 720 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-03-18 Stoppdatum 1996-03-18
Mängd (ton): 9,51 Kostnad totalt: 5887
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: