Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBLS002, 720 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-03-20 Stoppdatum 1998-03-20
Mängd (ton): 10,58 Kostnad totalt: 6972
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: