Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBLS002, 720 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-14 Stoppdatum 2002-04-14
Mängd (ton): 10,37 Kostnad totalt: 7840
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: