Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBLS002, 720 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-17 Stoppdatum 2006-05-17
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 7206
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: