Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBLS002, 720 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-01 Stoppdatum 2008-04-01
Mängd (ton): 10,20 Kostnad totalt: 12026
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: