Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBLS002, 720 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-04-27 Stoppdatum 2010-04-27
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 6551
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: