Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA PRÄSTVATTNET, 728 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-08-27 Stoppdatum 1993-08-27
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 4800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: