Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA PRÄSTVATTNET, 728 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-17 Stoppdatum 1997-08-17
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 5200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: