Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA PRÄSTVATTNET, 728 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-13 Stoppdatum 1999-08-13
Mängd (ton): 7,40 Kostnad totalt: 5232
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: