Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA PRÄSTVATTNET, 728 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-07 Stoppdatum 2004-11-07
Mängd (ton): 2,01 Kostnad totalt: 1591
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: