Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORVVATTNET, 730 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-07 Stoppdatum 2006-09-07
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt: 2719
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: