Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-20 Stoppdatum 2000-07-20
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 13476
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: