Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-19 Stoppdatum 2004-08-19
Mängd (ton): 29,99 Kostnad totalt: 14695
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: