Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-24 Stoppdatum 2006-07-24
Mängd (ton): 30,05 Kostnad totalt: 19653
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: