Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-30 Stoppdatum 2009-07-30
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 26672
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: