Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-09-15 Stoppdatum 1989-09-15
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: