Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-07-15 Stoppdatum 1993-07-15
Mängd (ton): 23,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: