Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-06 Stoppdatum 2001-08-06
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 12525
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: