Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-23 Stoppdatum 2003-07-23
Mängd (ton): 24,96 Kostnad totalt: 14677
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: