Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-19 Stoppdatum 2004-08-19
Mängd (ton): 24,94 Kostnad totalt: 12245
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: