Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-08 Stoppdatum 2007-08-08
Mängd (ton): 25,70 Kostnad totalt: 18607
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: