Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-12 Stoppdatum 2010-08-12
Mängd (ton): 25,64 Kostnad totalt: 23540
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: